فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۳
دانشگاه علوم پزشکی ایران
متخصص چشم پزشکی
۱۳۷۷
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دارای بورد تخصصی
فلوشیپ گلوکوم
۱۳۸۷
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خدمات اینجانب شامل تشخیص ودرمان گلوکوم ،کاتاراکت واصلاح عیوب انکساری میباشد.
آدرس وبسایت : www.drmiraftabi.com