دکتر آرزو میرآفتابی
دکتر آرزو میرآفتابی
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ گلوکوم
تهران
شماره نظام : 46252
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۳
دانشگاه علوم پزشکی ایران
متخصص چشم پزشکی
۱۳۷۷
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دارای بورد تخصصی
فلوشیپ گلوکوم
۱۳۸۷
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خدمات اینجانب شامل تشخیص ودرمان گلوکوم ،کاتاراکت واصلاح عیوب انکساری میباشد.
آدرس وبسایت : www.drmiraftabi.com