دکتر سارا سادات محسن الحسینی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مرکزی ، خمين
شماره نظام : 145742
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 2 خرداد
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

کلینیک فارابی

مرکزی، خمين، بلوار امام خمینی، روبروی مصلی، کلینیک فارابی

46335226 086

شنبه تا سه شنبه از ساعت 08:00 صبح تا ساعت 20:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان آرتریت کمر
 • درمان کالکانئوس پا
 • درمان تاندنیت آشیل
 • درمان ایمپینجمنت مچ پا
 • درمان تنوسینوویت مچ پا
 • درمان کرامپ عضلانی ساق
 • درمان ورم ساق پا
 • درمان کشیدگی عضلات پشت ساق پا
 • درمان چرخش ساق پا
 • درمان التهاب تاندون ایلیوپسواس
 • درمان بورسیت مفصل ران
 • درمان استئیت پوبیس
آخرین سوال و جواب های عمومی دکتر سارا سادات محسن الحسینی
مجموع 3 مورد.
دکتر سارا سادات محسن الحسینی
درد عضلات دست زور زدن مچ ...
دکتر سارا سادات محسن الحسینی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توانبخش...

قبل  

دکتر سارا سادات محسن الحسینی
الکترودیاگنوز
دکتر سارا سادات محسن الحسینی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توانبخش...

قبل  

دکتر سارا سادات محسن الحسینی
درد زانو مادرم 50 سالش
دکتر سارا سادات محسن الحسینی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توانبخش...

قبل