نوبت دهی اینترنتی
P
مرکزی، خمين، بلوار امام خمینی، روبروی مصلی، کلینیک فارابی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 46335226 086
موبایل منشی : 09190430162
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00