نوبت دهی دکتر احمد نقوی

لطفاً علت درخواست مراجعه حضوری را تکمیل کنید.
محل انتخاب شده
{{locations[selectedLocation]['address']}}(تغییر محل)
لطفاً محل مورد نظر را انتخاب کنید.
لطفا روز ویزیت را انتخاب کنید.
لطفاً ابتدا محل مورد نظر را انتخاب کنید.

در حال بارگزاری ساعت ها
{{ time.value }}
لطفاً زمان درخواستی را انتخاب کنید.

وقت را برای چه کسی می خواهید؟