دکتر احمد نقوی
دکتر احمد نقوی
تهران
شماره نظام : 50478
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 روز
ویزیت ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد 1 اسفند
نوبت حضوری 60,000 تومان اولین وقت آزاد 3 اسفند
نوبت دهی دکتر احمد نقوی

لطفاً علت درخواست مراجعه حضوری را تکمیل کنید.
محل انتخاب شده
{{locations[selectedLocation]['address']}}(تغییر محل)
لطفاً محل مورد نظر را انتخاب کنید.

لطفا روز ویزیت را انتخاب کنید.
لطفاً ابتدا محل مورد نظر را انتخاب کنید.

در حال بارگزاری ساعت ها
لطفاً زمان درخواستی را انتخاب کنید.
وقت را برای چه کسی می خواهید؟
   
نوبت انتخاب شده: {{selectedTimeText}}