دکتر احمد نقوی
دکتر احمد نقوی
تهران
شماره نظام : 50478
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 23 ساعت
ویزیت ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
نوبت حضوری 60,000 تومان اولین وقت آزاد 23 آذر
نوبت دهی دکتر احمد نقوی

لطفاً علت درخواست مراجعه حضوری را تکمیل کنید.
محل انتخاب شده
{{locations[selectedLocation]['address']}}(تغییر محل)
لطفاً محل مورد نظر را انتخاب کنید.

لطفا روز ویزیت را انتخاب کنید.
لطفاً ابتدا محل مورد نظر را انتخاب کنید.

در حال بارگزاری ساعت ها
لطفاً زمان درخواستی را انتخاب کنید.
وقت را برای چه کسی می خواهید؟
   
نوبت انتخاب شده: {{selectedTimeText}}