دکتر نیلوفر رحمانی

دکترا حرفه ای داروسازی
معرفی دکتر رحمانی
شاغل در داروخانه و صنعت داروسازی مشاوره در کلیه زمینه های سلامت، تداخل دارویی، عوارض جانبی، مشکلات پوست، مو و زیبایی فرمولاتور کرم های ساختگی و داروهای ترکیبی
شاغل در داروخانه و صنعت داروسازی مشاوره در کلیه زمینه های سلامت، تداخل دارویی، عوارض جانبی، مشکلات پوست، مو و زیبایی فرمولاتور کرم های ساختگی و داروهای ترکیبی