دکتر نوح افشار
دکتر نوح افشار شماره نظام پزشکی (78593)
متخصص روانپزشکی

تهران

اطلاعات تماس و نوبت دهی
خدمات دکتر نوح افشار
  • درمان سردرد خوشه ای
  • درمان اختلال جسمانی سازی
  • درمان اختلال تبدیلی
  • درمان خود بیمار انگاری
  • درمان خود زشت انگاری
  • سوگ درمانی
مشاهده تمامی خدمات
آخرین سوالات پاسخ داده شده
دکتر نوح افشار
ازدواج موقت
دکتر نوح افشار
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر نوح افشار
عدم کنترل خشم همسرم
دکتر نوح افشار
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر نوح افشار
افسردگی
دکتر نوح افشار
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر نوح افشار
اضطراب شدید
دکتر نوح افشار
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر نوح افشار
مشکل همسرم
دکتر نوح افشار
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر نوح افشار
بیخوابی
دکتر نوح افشار
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر نوح افشار
نداشتن میل جنسی و لک پوست...
دکتر نوح افشار
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر نوح افشار
استرس
دکتر نوح افشار
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر نوح افشار
درخواست راهنمایی
دکتر نوح افشار
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر نوح افشار
افسردگی دو قطبی
دکتر نوح افشار
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل