دکتر محمد حسن روزگاری
یزد ، يزد
شماره نظام : 144363
نوبت دهی اینترنتی
P
یزد، يزد، بلوار شهید قندی، بیمارستان شهید صدوقی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 8224000 035
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 14:00
یک شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 14:00
دوشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 14:00
سه شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 14:00
چهارشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 14:00
پنج شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 14:00