دکتر محمد سعیدی
تهران
شماره نظام : 114903
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
مشاوره ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد 12 فروردین
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۶
دانشگاه علوم پزشکی تهران
متخصص پوست، مو و زیبایی
۱۳۹۱
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دارای بورد تخصصی