دکتر محمد سعیدی
تهران
شماره نظام : 114903
مشاوره متنی 25,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد 28 مرداد
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۶
دانشگاه علوم پزشکی تهران
متخصص پوست، مو و زیبایی
۱۳۹۱
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دارای بورد تخصصی