فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۶
دانشگاه علوم پزشکی تهران
متخصص پوست، مو و زیبایی
۱۳۹۱
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دارای بورد تخصصی