فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۵
متخصص بیماری های کودکان
۱۳۹۴
دارای بورد تخصصی
دکتر حمیده سیفی، متخصص کودکان و نوزادان. فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی هستند. دوره ی تکمیلی آسم و آلرژی و نوزادان
و سابقه ی ۴ سال کار در زمینه ی نوزادان نارس و NICU را دارند.
سوابق کاری:
۱) بیمارستان مهدیه تهران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۲) بیمارستان مفید تهران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۳) بیمارستان فاطمیه دانشگاه علوم پزشکی همدان
۴) بیمارستان مهر ملایر
۵) بیمارستان حضرت معصومه کرمانشاه