اطلاعات تماس و نوبت دهی تمامی محل ها
خدمات دکتر بهمن شاه ویسی
  • درمان سردرد خوشه ای
  • درمان اختلال جسمانی سازی
  • درمان اختلال تبدیلی
  • درمان خود بیمار انگاری
  • درمان خود زشت انگاری
  • سوگ درمانی
مشاهده لیست تمام خدمات
آخرین سوالات پاسخ داده شده
دکتر بهمن شاه ویسی
تنگی نفس
دکتر بهمن شاه ویسی
متخصص روانپزشکی

دکتر بهمن شاه ویسی
روانشناسی
دکتر بهمن شاه ویسی
متخصص روانپزشکی

دکتر بهمن شاه ویسی
خوابگردی
دکتر بهمن شاه ویسی
متخصص روانپزشکی

دکتر بهمن شاه ویسی
مشاور
دکتر بهمن شاه ویسی
متخصص روانپزشکی