دکتر بهنام شریعتی

دکتر بهنام شریعتی

بیمارستان رسول اکرم (ص)

تهران، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، بیمارستان حضرت رسول(ص)، ساختمان شماره یک، طبقه سوم، درمانگاه روانپزشکی

****64352 021 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه تا جمعه از ساعت 00:00 صبح تا ساعت 23:59

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد
معرفی دکتر شریعتی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 1392
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 1392