دکتر فرهاد شایگان
دکتر فرهاد شایگان
تهران
شماره نظام : ۱۵۰۲۹۴
نوبت دهی اینترنتی
P
تهران، خیابان شریعتی، خیابان شریعتی، روبروی خیابان بهار شیراز، خیابان کاج، پشت سینما ایران، بیمارستان خانواده (مسیر یابی)
تلفن تماس : 77603076 021
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 13:00
یک شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 13:00
دوشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 13:00
سه شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 13:00
چهارشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 13:00
پنج شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 13:00