اطلاعات تماس و نوبت دهی

بیمارستان ولیعصر بردسکن

خراسان رضوی، بردسكن، خیابان ولیعصر، بیمارستان ولیعصر بردسکن

55422400 051

شنبه ها از ساعت 20:00 تا ساعت 18:00، یک شنبه تا پنج شنبه از ساعت 08:00 صبح تا ساعت 18:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان دل درد نوزاد
 • درمان مننژیت کودکان
 • درمان هپاتیت a در کودکان
 • درمان زرد زخم کودکان
 • درمان هپاتیت b در کودکان
 • درمان هپاتیت c در کودکان
 • درمان هپاتیت d در کودکان
 • درمان هپاتیت e در کودکان
 • درمان هپاتیت g در کودکان
 • درمان روزئولا در کودکان
 • درمان کاوازاکی در کودکان
 • درمان سوراخ قلب نوزادان
آخرین سوال و جواب های عمومی دکتر سمیه فرهادی
مجموع 3 مورد.
دکتر سمیه فرهادی
سرفه
دکتر سمیه فرهادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

قبل  

دکتر سمیه فرهادی
شیر نارگیل
دکتر سمیه فرهادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

قبل  

دکتر سمیه فرهادی
رفلاکس نوزادی
دکتر سمیه فرهادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

قبل