اطلاعات تماس و نوبت دهی تمامی محل ها
خدمات دکتر امیر حسین یزدانی
  • درمان آرتریت کمر
  • درمان کالکانئوس پا
  • درمان تاندنیت آشیل
  • درمان ایمپینجمنت مچ پا
  • درمان تنوسینوویت مچ پا
  • درمان کرامپ عضلانی ساق
مشاهده لیست تمام خدمات
آخرین سوالات پاسخ داده شده
دکتر امیر حسین یزدانی
درد کمر
دکتر امیر حسین یزدان...
متخصص پزشک فیزیکی و ...

قبل  

دکتر امیر حسین یزدانی
دردانگشتان دست وپا
دکتر امیر حسین یزدان...
متخصص پزشک فیزیکی و ...

قبل  

دکتر امیر حسین یزدانی
درد مچ دست و جند ناح...
دکتر امیر حسین یزدان...
متخصص پزشک فیزیکی و ...

قبل  

دکتر امیر حسین یزدانی
کمر درد
دکتر امیر حسین یزدان...
متخصص پزشک فیزیکی و ...

قبل