دکتر امیر حسین یزدانی
دکتر امیر حسین یزدانی شماره نظام پزشکی (94256)
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

تهران

دکتر امیر حسین یزدانی
درد کمی در قفسه سینه
دکتر امیر حسین ...
متخصص طب فیزیکی و تو...

قبل  

دکتر امیر حسین یزدانی
برامدگی ناحیه گردن ا...
دکتر امیر حسین ...
متخصص طب فیزیکی و تو...

قبل  

دکتر امیر حسین یزدانی
کمر درد
دکتر امیر حسین ...
متخصص طب فیزیکی و تو...

قبل  

دکتر امیر حسین یزدانی
انحراف شدید ستون فقر...
دکتر امیر حسین ...
متخصص طب فیزیکی و تو...

قبل  

دکتر امیر حسین یزدانی
پارگی دیسک کمر
دکتر امیر حسین ...
متخصص طب فیزیکی و تو...

قبل  

دکتر امیر حسین یزدانی
تنگی نخاعی کمر
دکتر امیر حسین ...
متخصص طب فیزیکی و تو...

قبل  

دکتر امیر حسین یزدانی
درد کمر و ستون فقرات
دکتر امیر حسین ...
متخصص طب فیزیکی و تو...

قبل  

دکتر امیر حسین یزدانی
پارگی دیسک کمر
دکتر امیر حسین ...
متخصص طب فیزیکی و تو...

قبل  

دکتر امیر حسین یزدانی
درد شدید عصب سیاتیک ...
دکتر امیر حسین ...
متخصص طب فیزیکی و تو...

قبل  

دکتر امیر حسین یزدانی
تزریق پی آر پی
دکتر امیر حسین ...
متخصص طب فیزیکی و تو...

قبل