بازگشت به لیست سوالات
م.ی
عنوان :

قلب درد

متخصص قلب و عروق و فلوشیپ ...
من وقتی که میخوام استراحت کنم قفسه سینم درد میگیره وباید نفسمو حبس کنم تا دردش کمتر بشه اما بعد مدتی دیگه درد نمیگیره

یا وقتی سجده میرم

دکتر مجید درکاهیان

سلام ،کیفیت دردتون قلبی نیست،ممکنه عضلانی اسکلتی باشه،یه نوار قلب و ویزیت رو توصیه میکنم