بازگشت به لیست سوالات
r.k
عنوان :

عفونت ناف نوزادان

متخصص بیماری های کودکان
باسلام
بعد از جداشدن بند ناف از نوزادان اگر عفونت و خون و ... از محل ناف بیرون بیاید باید چکار کرد؟

دکتر سید حمیدرضا تقوی