سوالات پزشکی گروه نفرولوژی بزرگسالان (داخلی کلیه و فشار خون)

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر علی غفاری مقدم
فشار خون بالا
دکتر علی غفاری مقدم
فوق تخصص نفرولوژی
فوق تخصص نفرولوژی

دکتر زهرا شفیعی
فشارخون
دکتر زهرا شفیعی
فوق تخصص نفرولوژی
فوق تخصص نفرولوژی

دکتر علی غفاری مقدم
پیوند کلیه
دکتر علی غفاری مقدم
فوق تخصص نفرولوژی
فوق تخصص نفرولوژی

دکتر زهرا شفیعی
ورم و درد پا
دکتر زهرا شفیعی
فوق تخصص نفرولوژی
فوق تخصص نفرولوژی

دکتر علی غفاری مقدم
تاریخ و نحوه ویزیت در ارو...
دکتر علی غفاری مقدم
فوق تخصص نفرولوژی
فوق تخصص نفرولوژی