دکتر محمد آذرفر
دکتر محمد آذرفر شماره نظام پزشکی (118475)
پزشک تغذیه و متابولیسم

تهران

اطلاعات تماس و نوبت دهی
خدمات دکتر محمد آذرفر
مشاهده تمامی خدمات
آخرین سوالات پاسخ داده شده
دکتر محمد آذرفر
افزایش قد
دکتر محمد آذرفر
پزشک تغذیه و متابولی...

قبل  

دکتر محمد آذرفر
لاغری و ضعف
دکتر محمد آذرفر
پزشک تغذیه و متابولی...

قبل  

دکتر محمد آذرفر
کاهش وزن
دکتر محمد آذرفر
پزشک تغذیه و متابولی...

قبل  

دکتر محمد آذرفر
ترش کردن معده
دکتر محمد آذرفر
پزشک تغذیه و متابولی...

قبل