دکتر محمد آذرفر
پزشک تغذیه و متابولیسم
تهران
شماره نظام : 118475
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۷
دانشگاه علوم پزشکی تهران
گواهی (certificate) تغذیه و رژیم درمانی
۱۳۹۱
آکادمی پزشکی مینسک