فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۷
دانشگاه علوم پزشکی تهران
گواهی (certificate) تغذیه و رژیم درمانی
۱۳۹۱
آکادمی پزشکی مینسک