دکتر محمد آذرفر
دکتر محمد آذرفر شماره نظام پزشکی (118475)
پزشک تغذیه و متابولیسم

تهران

فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۷
دانشگاه علوم پزشکی تهران
گواهی (certificate) تغذیه و رژیم درمانی
۱۳۹۱
آکادمی پزشکی مینسک