نوبت دهی اینترنتی
P
تهران، خیابان دولت، بلوار کاوه، پلاک ١٧، طبقه ٥
تلفن تماس : 22565657 021
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 11:00 صبح الی 19:00
یک شنبه ها : از ساعت 11:00 صبح الی 19:00
دو شنبه ها : از ساعت 11:00 صبح الی 19:00
سه شنبه ها : از ساعت 11:00 صبح الی 19:00
چهارشنبه ها : از ساعت 11:00 صبح الی 19:00
روز و ساعات فعالیت در این محل
شنبه ها: از ساعت : 12:00 ظهر الی 18:00
یک شنبه ها: از ساعت : 12:00 ظهر الی 18:00
دو شنبه ها: از ساعت : 12:00 ظهر الی 18:00
سه شنبه ها: از ساعت : 12:00 ظهر الی 18:00
چهارشنبه ها: از ساعت : 12:00 ظهر الی 18:00
جهت مشاهده مسیر توصیه شده و وضعیت ترافیک، مبدا خود رامشخص نمایید: