اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

بیمارستان امام رضا

همدان، كبودر اهنگ، خیابان شهدا، میدان توحید

35224554 081

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 08:00 صبح تا ساعت 20:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان دل درد نوزاد
 • درمان مننژیت کودکان
 • درمان هپاتیت a در کودکان
 • درمان زرد زخم کودکان
 • درمان هپاتیت b در کودکان
 • درمان هپاتیت c در کودکان
 • درمان هپاتیت d در کودکان
 • درمان هپاتیت e در کودکان
 • درمان هپاتیت g در کودکان
 • درمان روزئولا در کودکان
 • درمان کاوازاکی در کودکان
 • درمان سوراخ قلب نوزادان
آخرین سوال و جواب های عمومی دکتر مهرداد بختیاری
مجموع 3 مورد.
دکتر مهرداد بختیاری
برفک دهان
دکتر مهرداد بختیاری
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

قبل  

دکتر مهرداد بختیاری
فشارخون
دکتر مهرداد بختیاری
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

قبل  

دکتر مهرداد بختیاری
فشارخون
دکتر مهرداد بختیاری
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

قبل