دکتر صادق جعفرنژاد

دکتر صادق جعفرنژاد

متخصص تغذیه و رژیم درمانی در کاشان

کلینیک تغذیه و رژیم درمانی

اصفهان، کاشان، میدان 15 خرداد، جنب ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

****55770 031 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه ها و دوشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 17:00 تا ساعت 22:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد