دکتر رامیز کامرانی

دکتر رامیز کامرانی

کلینیک امام رضا

مرکزی، اراک، خیابان شهید شیرودی

****24020 086 (نمایش کامل شماره)

روزهای یک شنبه تا سه شنبه از ساعت 16:00 تا ساعت 19:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد
برخی از خدمات
  • درمان سیلیکوزیس
  • درمان پنوموتوراکس
  • درمان عفونت ریه
  • درمان انسداد ریه
  • بررسی تنگی نفس