دکتر صباح مرادی
دکتر صباح مرادی
دکترا حرفه ای داروسازی
شماره نظام : 16489
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 5 اردیبهشت
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 روز
اطلاعات تماس و نوبت دهی
آخرین سوال و جواب های عمومی دکتر صباح مرادی
مجموع 3 مورد.
دکتر صباح مرادی
ریزش مو و ابرو
دکتر صباح مرادی
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

قبل  

دکتر صباح مرادی
خود کشی با قرص
دکتر صباح مرادی
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

قبل  

دکتر صباح مرادی
دارویی
دکتر صباح مرادی
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

قبل