دکتر شادی قاسمی تهرانی فرد
دکتر شادی قاسمی تهرانی فرد
همدان ، ملاير
شماره نظام : 135448
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 22 ساعت
مشاوره ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
نوبت دهی اینترنتی
P
همدان، ملاير، میدان بسیج، ابتدای بلوار پاسداران، کلینیک فخریه (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32222445 081
ساعات پاسخدهی تلفن ها
یک شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 19:00
سه شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 19:00