دکتر شادی قاسمی تهرانی فرد
دکتر شادی قاسمی تهرانی فرد
همدان ، ملاير
شماره نظام : 135448
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 6 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 6 اسفند
مکان های من
P
همدان، ملاير، میدان بسیج، ابتدای بلوار پاسداران، کلینیک فخریه (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32222445 081
ساعات پاسخدهی تلفن ها
یک شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 19:00
سه شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 19:00