اطلاعات تماس و نوبت دهی
آخرین سوال و جواب های عمومی دکتر شبنم یعقوبی
مجموع 3 مورد.
دکتر شبنم یعقوبی
عفونت و قرص ضدبارداری
دکتر شبنم یعقوبی
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

قبل  

دکتر شبنم یعقوبی
بارداری
دکتر شبنم یعقوبی
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

قبل  

دکتر شبنم یعقوبی
تنبلی تخمدان
دکتر شبنم یعقوبی
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

قبل