اطلاعات تماس و نوبت دهی
آخرین سوالات دکتر یعقوبی
مجموع 3 مورد.
دکتر شبنم یعقوبی
پریودنشدن
دکتر شبنم یعقوبی
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

دکتر شبنم یعقوبی
خونریزی بعد از زایمان
دکتر شبنم یعقوبی
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

دکتر شبنم یعقوبی
نبود قرص ؟؟؟
دکتر شبنم یعقوبی
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...