دکتر سید محمد سالار ظاهریانی
دکتر سید محمد سالار ظاهریانی شماره نظام پزشکی (۱۴۷۲۹۸)
متخصص چشم پزشکی

آذربایجان غربی ، بوكان

اطلاعات تماس و نوبت دهی
خدمات دکتر سید محمد سالار ظاهریانی
  • درمان تومور اربیت چشم
  • درمان مگس پران چشم
  • درمان جدا شدن خلفی زجاجیه
  • درمان جدا شدن شبکیه چشم
  • درمان ورم شبکیه چشم
  • درمان رتینوپاتی دیابتی
مشاهده تمامی خدمات
آخرین سوالات پاسخ داده شده
دکتر سید محمد سالار ظاهریانی
خشکی چشم
دکتر سید محمد سالار ظاهریانی
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

قبل  

دکتر سید محمد سالار ظاهریانی
عمل ویترکتومی
دکتر سید محمد سالار ظاهریانی
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

قبل  

دکتر سید محمد سالار ظاهریانی
چشم پزشکی
دکتر سید محمد سالار ظاهریانی
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

قبل  

دکتر سید محمد سالار ظاهریانی
عدم کنترل در چشم
دکتر سید محمد سالار ظاهریانی
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

قبل  

دکتر سید محمد سالار ظاهریانی
لرزش تخم چشم
دکتر سید محمد سالار ظاهریانی
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

قبل  

دکتر سید محمد سالار ظاهریانی
ندیدن چشم
دکتر سید محمد سالار ظاهریانی
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

قبل  

دکتر سید محمد سالار ظاهریانی
رفع عیب انکساری
دکتر سید محمد سالار ظاهریانی
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

قبل  

دکتر سید محمد سالار ظاهریانی
نزدیک بینی
دکتر سید محمد سالار ظاهریانی
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

قبل  

دکتر سید محمد سالار ظاهریانی
چشم پزشکی
دکتر سید محمد سالار ظاهریانی
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

قبل  

دکتر سید محمد سالار ظاهریانی
حلقه ی سیاه چشم
دکتر سید محمد سالار ظاهریانی
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

قبل