بازگشت به لیست سوالات
م.ف
عنوان :

پادرد

متخصص ارتوپدی
۴۵ساله.به دلیل شغلم روزانه ۳-۴بار ۳۰-۴۰پله بالا می روم.یک ساله که فکر میکنم پای راستم کوتاهتر شده .احساس میکنم از لگن دارم به مشگل میخورم اصطلاحا شلنگ تخته راه میرم.البته دردلگن ندارم.چون به محض خسته شدن به خودم استراحت میدم.این احساس واقعیه? حضوری مراجعه کنم?

دکتر فرید شهریور

سلام. نیاز به معاینه دارید.