بازگشت به لیست سوالات
م.ح
عنوان :

آسیب قرص

فوق تخصص غدد درون ریز و م ...
من ۱۷ سال دارم برای رشد قد ویتامین د۵۰۰۰۰و کلسیم چه دوزی پشنهاد می کنند

دکتر اشرف علی مددی

ااین سوال جواب داده شده است ظاهرا نام کاربری دیگری هم داربد