بازگشت به لیست سوالات
ش.ف
عنوان :

بیماری ماکروداکتیلی

متخصص طب فیزیکی و توانبخش ...
همسرم به صورت مادرذاتی چندتا از انگشت دستش بزرگ بودن... ایا ممکنه این مشکل به صورت ارثی در بچمونم ظاهر بشه

دکتر سارا سادات محسن الحسینی

اگر فقط بزرگی چند تا از انگشتان دست باشه یا ماکروداکتیلی تایپ ۱ و همراهی با بیماری دیگری نداشته باشد معمولا ارثی نیست

ش.ف

ممنونم از اینکه سوالمو پاسخ دادید...