بازگشت به لیست سوالات
ع.ج
عنوان :

سلام پسر جوانای هستم مشکل افزایش قد دارم چه کنم

فوق تخصص غدد درون ریز و م ...
سلام پسر جوانی هستم مشکل افزیش قد دارم چه کنم

دکتر اشرف علی مددی

سلام اگر صفحات رشد بسته سده باشد کاری نمیتوان کرد