سوالات پزشکی گروه جراحی های زیبایی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر محمد علیپور
گوش درد
دکتر محمد علیپور
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر محمد علیپور
گرفتگی گوش
دکتر محمد علیپور
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر جواد یزدانی
ازَ دست دادن حس بویایی
دکتر جواد یزدانی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر مجتبی ملکی
جراحی شقیقه آندوسکوپ و جر...
دکتر مجتبی ملکی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر محمد علیپور
سنگ لوزه
دکتر محمد علیپور
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر جواد یزدانی
کری ناگهانی گوش
دکتر جواد یزدانی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر فیروزه ضیا
جراحی بینی
دکتر فیروزه ضیا
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر محمد علیپور
گلو درد و تغییر رنگ زبان
دکتر محمد علیپور
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر جواد یزدانی
بینی
دکتر جواد یزدانی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی