سوالات پزشکی گروه جراحی های زیبایی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر جواد یزدانی
وجود دانه های سفید رنگ در...
دکتر جواد یزدانی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر جواد یزدانی
کرونا
دکتر جواد یزدانی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر محمد علیپور
تهوع
دکتر محمد علیپور
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر جواد یزدانی
از بین بویایی و چشایی
دکتر جواد یزدانی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر عباس قنبریان
شکستگی بینی
دکتر عباس قنبریان
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر عباس قنبریان
بینی
دکتر عباس قنبریان
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر محمد علیپور
کیپ شدن دماغ
دکتر محمد علیپور
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر عباس قنبریان
آلرژی؟
دکتر عباس قنبریان
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر عباس قنبریان
اسپاسم مری
دکتر عباس قنبریان
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر مجتبی ملکی
گلو درد
دکتر مجتبی ملکی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی