سوالات پزشکی گروه جراحی های زیبایی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر جواد یزدانی
کرونا
دکتر جواد یزدانی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر جواد یزدانی
از دست دادن حس بویایی
دکتر جواد یزدانی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر امیر سجادیان
ترمیم بینی
دکتر امیر سجادیان
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر جواد یزدانی
علائم کرونا
دکتر جواد یزدانی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر جواد یزدانی
درد در یک ناحیه از گلو
دکتر جواد یزدانی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر جواد یزدانی
Salam
دکتر جواد یزدانی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر جواد یزدانی
جراحی در دوره کرونا
دکتر جواد یزدانی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر جواد یزدانی
درد گوش
دکتر جواد یزدانی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر محمد علیپور
دانه های سفید روی لوزه
دکتر محمد علیپور
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر جواد یزدانی
کرونا
دکتر جواد یزدانی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی