سوالات پزشکی گروه جراحی های زیبایی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر محمد علیپور
گوش
دکتر محمد علیپور
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر محمد علیپور
غده در گردن
دکتر محمد علیپور
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر جواد یزدانی
گرفتگی بینی
دکتر جواد یزدانی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر محمد علیپور
برجستگی روی زبان
دکتر محمد علیپور
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر مجتبی ملکی
مشکل در لوزه
دکتر مجتبی ملکی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر محمد گلی
مشکل در خلط گلو
دکتر محمد گلی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر محمد علیپور
ورم لوزه
دکتر محمد علیپور
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر امیر سجادیان
صدا در گوش راست
دکتر امیر سجادیان
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر عباس قنبریان
سینوزیت و ورم در گوش
دکتر عباس قنبریان
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر محمد علیپور
گرفتگی بینی
دکتر محمد علیپور
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی