سوالات پزشکی گروه عفونی و گرمسیری

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر سیما محسنی آهنگر
کرونا
دکتر سیما محسنی آهنگر
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و ...

دکتر داود ثنائی
تنگی نفس
دکتر داود ثنائی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و ...

دکتر سیما محسنی آهنگر
تب بالاوسردرد
دکتر سیما محسنی آهنگر
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و ...

دکتر فریده افتخارزاده
عفونت ریه
دکتر فریده افتخارزاده
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و ...

دکتر جلال مجدیان
ایا کرونا علایم گوارشی دا...
دکتر جلال مجدیان
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و ...

دکتر جلال مجدیان
کرونا
دکتر جلال مجدیان
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و ...

دکتر سیما محسنی آهنگر
تب
دکتر سیما محسنی آهنگر
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و ...

دکتر جلال مجدیان
گرفتگی بینی و از دست دادن...
دکتر جلال مجدیان
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و ...

دکتر سعید سلیمان میگونی
عفونت ریه ها سرفه (کرونا)
دکتر سعید سلیمان میگونی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و ...

دکتر سیما محسنی آهنگر
درد سمت چپ گلو
دکتر سیما محسنی آهنگر
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و ...