سوالات پزشکی گروه ریه و بیماری های تنفسی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر مهدی یدالله زاده
کیست ریه
دکتر مهدی یدالله زاده
فوق تخصص ریه
فوق تخصص ریه

دکتر رامیز کامرانی
کیست ریه
دکتر رامیز کامرانی
فوق تخصص ریه
فوق تخصص ریه

دکتر محمد مهدی زحمتکش
کیست ریه
دکتر محمد مهدی زحمتکش
فوق تخصص ریه
فوق تخصص ریه

دکتر مهدی یدالله زاده
خلط سفید گلو
دکتر مهدی یدالله زاده
فوق تخصص ریه
فوق تخصص ریه

دکتر رامیز کامرانی
عفونت ریه
دکتر رامیز کامرانی
فوق تخصص ریه
فوق تخصص ریه

دکتر محمدحسین رحیمی راد
سرفه
دکتر محمدحسین رحیمی راد
فوق تخصص ریه
فوق تخصص ریه

دکتر رامیز کامرانی
کرونا مثبت
دکتر رامیز کامرانی
فوق تخصص ریه
فوق تخصص ریه

دکتر رامیز کامرانی
تنگی نفس
دکتر رامیز کامرانی
فوق تخصص ریه
فوق تخصص ریه

دکتر مهدی یدالله زاده
درد قفسه سینه
دکتر مهدی یدالله زاده
فوق تخصص ریه
فوق تخصص ریه

دکتر رامیز کامرانی
کرونا
دکتر رامیز کامرانی
فوق تخصص ریه
فوق تخصص ریه