سوالات پزشکی گروه ریه و بیماری های تنفسی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر رامیز کامرانی
درد قفسه سینه
دکتر رامیز کامرانی
فوق تخصص ریه
فوق تخصص ریه

دکتر مهدی یدالله زاده
تنفس عمیق و درد
دکتر مهدی یدالله زاده
فوق تخصص ریه
فوق تخصص ریه

دکتر مهدی یدالله زاده
با سلام درمورد ریه ونارحت...
دکتر مهدی یدالله زاده
فوق تخصص ریه
فوق تخصص ریه

دکتر مهدی یدالله زاده
احساس سنگینی در قفسه سینه
دکتر مهدی یدالله زاده
فوق تخصص ریه
فوق تخصص ریه

دکتر رامیز کامرانی
کرونا
دکتر رامیز کامرانی
فوق تخصص ریه
فوق تخصص ریه

دکتر مهدی یدالله زاده
تنگی نفس
دکتر مهدی یدالله زاده
فوق تخصص ریه
فوق تخصص ریه

دکتر مهدی یدالله زاده
سرفه الرژی
دکتر مهدی یدالله زاده
فوق تخصص ریه
فوق تخصص ریه

دکتر مهدی یدالله زاده
خشکی گلو
دکتر مهدی یدالله زاده
فوق تخصص ریه
فوق تخصص ریه

دکتر رامیز کامرانی
سینه
دکتر رامیز کامرانی
فوق تخصص ریه
فوق تخصص ریه

دکتر مهدی یدالله زاده
کویید
دکتر مهدی یدالله زاده
فوق تخصص ریه
فوق تخصص ریه