سوالات پزشکی گروه طب فیزیکی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر ناصح یوسفی
دردهای بعد از تزریق نخاعی
دکتر ناصح یوسفی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توا...

دکتر کتایون مرادی
زانو_کمر_مچ پا
دکتر کتایون مرادی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توا...

دکتر غلامرضا رئیسی
درد شانه
دکتر غلامرضا رئیسی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توا...

دکتر غلامرضا رئیسی
کمردرد
دکتر غلامرضا رئیسی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توا...

دکتر غلامرضا رئیسی
درد پا
دکتر غلامرضا رئیسی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توا...

دکتر غلامرضا رئیسی
درد ساق پا
دکتر غلامرضا رئیسی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توا...