سوالات پزشکی گروه روماتولوژی و مفاصل

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر مسعود دهقانی
درد مفاصل
دکتر مسعود دهقانی
فوق تخصص روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی

دکتر مسعود دهقانی
کهیر واسکولیتی
دکتر مسعود دهقانی
فوق تخصص روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی

دکتر مسعود دهقانی
درد شدید در ناحیه لگن و پ...
دکتر مسعود دهقانی
فوق تخصص روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی

دکتر مسعود دهقانی
اسپوندیلیت
دکتر مسعود دهقانی
فوق تخصص روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی

دکتر نوید نمازی
استخوان درد
دکتر نوید نمازی
فوق تخصص روماتولوژی کودکان
فوق تخصص روماتولوژی کودکا...

دکتر مسعود دهقانی
علت اسپاسم عضلانی
دکتر مسعود دهقانی
فوق تخصص روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی

دکتر مسعود دهقانی
زانودرد
دکتر مسعود دهقانی
فوق تخصص روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی

دکتر نوید نمازی
عمل جراحی
دکتر نوید نمازی
فوق تخصص روماتولوژی کودکان
فوق تخصص روماتولوژی کودکا...

دکتر مسعود دهقانی
لزوم پیلاتس حتی حالا
دکتر مسعود دهقانی
فوق تخصص روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی

دکتر مسعود دهقانی
نقرس
دکتر مسعود دهقانی
فوق تخصص روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی