سوالات پزشکی گروه روماتولوژی و مفاصل

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر مسعود دهقانی
تیر کشیدن دست ها و ماشه ا...
دکتر مسعود دهقانی
فوق تخصص روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی

دکتر مسعود دهقانی
درد لگن
دکتر مسعود دهقانی
فوق تخصص روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی

دکتر سید محمد حسینیان
زانو
دکتر سید محمد حسینیان
فوق تخصص روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی

دکتر مسعود دهقانی
بیماری تب مدیترانه ای
دکتر مسعود دهقانی
فوق تخصص روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی

دکتر سید محمد حسینیان
درد دست و پا و ورزش
دکتر سید محمد حسینیان
فوق تخصص روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی

دکتر سید محمد حسینیان
درد در ناحیه زانو ورم ...
دکتر سید محمد حسینیان
فوق تخصص روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی

دکتر نوید نمازی
درد پا
دکتر نوید نمازی
فوق تخصص روماتولوژی کودکان
فوق تخصص روماتولوژی کودکا...

دکتر نوید نمازی
احتمال عفونت و آب آوردگی ...
دکتر نوید نمازی
فوق تخصص روماتولوژی کودکان
فوق تخصص روماتولوژی کودکا...

دکتر سکینه خاتون شریف
رماتیسم مفاصل
دکتر سکینه خاتون شریف
فوق تخصص روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی

دکتر سکینه خاتون شریف
درد شدید دست
دکتر سکینه خاتون شریف
فوق تخصص روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی