سوالات پزشکی گروه اورولوژی بزرگسالان (جراح کلیه و مجاری ادراری)

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر سیدمحمدحسین بحرالعلومی
جواب ازمایش
دکتر سیدمحمدحسین بحرالعلومی
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
متخصص کلیه و مجاری اد...

دکتر امیر حسن محبوبی
هیدرونفروز در کلیه چپ
دکتر امیر حسن محبوبی
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ اورولوژی کودکان
متخصص کلیه و مجاری اد...

دکتر محمد محسن مظلوم فرد
ختنه نوزاد
دکتر محمد محسن مظلوم فرد
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
متخصص کلیه و مجاری اد...

دکتر سید علی تحویلدار
جواب آزمایش
دکتر سید علی تحویلدار
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
متخصص کلیه و مجاری اد...

دکتر حسین کرامتی
ادار و مدفوع
دکتر حسین کرامتی
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
متخصص کلیه و مجاری اد...

دکتر امیر حسن محبوبی
برامدگی
دکتر امیر حسن محبوبی
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ اورولوژی کودکان
متخصص کلیه و مجاری اد...

دکتر امیر حسن محبوبی
تنگی کلیه
دکتر امیر حسن محبوبی
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ اورولوژی کودکان
متخصص کلیه و مجاری اد...