سوالات پزشکی گروه اورولوژی بزرگسالان (جراح کلیه و مجاری ادراری)

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر علیمحمد فخریاسری
پیوند کلیه
دکتر علیمحمد فخریاسری
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ اندواورولوژی
متخصص کلیه و مجاری ادراری...

دکتر علیمحمد فخریاسری
درد کلیه
دکتر علیمحمد فخریاسری
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ اندواورولوژی
متخصص کلیه و مجاری ادراری...

دکتر نادر سیگاری
سندروم روده تحریک پذیر
دکتر نادر سیگاری
فوق تخصص نفرولوژی
فوق تخصص نفرولوژی

دکتر پرهام حلیمی اصل
سنگ کلیه
دکتر پرهام حلیمی اصل
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری...

دکتر سید علی تحویلدار
ویزیت
دکتر سید علی تحویلدار
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری...

دکتر محسن عالمی
جواب آزمایش
دکتر محسن عالمی
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ جراحی سرطان
متخصص کلیه و مجاری ادراری...

دکتر پرهام حلیمی اصل
سنگ کلیه
دکتر پرهام حلیمی اصل
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری...

دکتر حمید حق شناس
سنگ کلیه
دکتر حمید حق شناس
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری...

دکتر حمید حق شناس
رفلاکس ادراری
دکتر حمید حق شناس
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری...

دکتر حمید حق شناس
رفلاکس ادراری کودکان
دکتر حمید حق شناس
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری...