سوالات پزشکی گروه اورولوژی بزرگسالان (جراح کلیه و مجاری ادراری)

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر هما مسرور
پیوند
دکتر هما مسرور
فوق تخصص نفرولوژی
فوق تخصص نفرولوژی

دکتر عبدالرضا ممتازان
سنگ کلیه و روزه
دکتر عبدالرضا ممتازان
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری...

دکتر امیر حسن محبوبی
ختنه
دکتر امیر حسن محبوبی
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ اورولوژی کودکان
متخصص کلیه و مجاری ادراری...

دکتر شهدک داداش پور
پروستات
دکتر شهدک داداش پور
فوق تخصص نفرولوژی
فوق تخصص نفرولوژی

دکتر علیمحمد فخریاسری
شن کلیه
دکتر علیمحمد فخریاسری
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ اندواورولوژی
متخصص کلیه و مجاری ادراری...

دکتر بابک جوانمرد
عمل جراحی تنگی مجرا
دکتر بابک جوانمرد
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ پیوند کلیه
متخصص کلیه و مجاری ادراری...

دکتر حمید حق شناس
سنگ کلیه
دکتر حمید حق شناس
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری...

دکتر عبدالرضا ممتازان
بررسی جواب ازمایش و سونو
دکتر عبدالرضا ممتازان
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری...

دکتر حمید حق شناس
سوال پزشکی
دکتر حمید حق شناس
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری...

دکتر نادر سیگاری
کیست کلیه و فشارخون
دکتر نادر سیگاری
فوق تخصص نفرولوژی
فوق تخصص نفرولوژی