اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

مطب دکتر نژاد حسینیان

تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از میرداماد، روبروی متروی شریعتی، خیابان زیبا، پلاک 58، طبقه ی سوم، مرکز روما

22861659 021

پنج شنبه ها از ساعت 10:00 صبح تا ساعت 22:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
آخرین سوال و جواب های عمومی دکتر محمد نژاد حسینیان
مجموع 3 مورد.
دکتر محمد نژاد حسینیان
صدای مفاصل و همراه با درد
دکتر محمد نژاد حسینیان
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل  

دکتر محمد نژاد حسینیان
درد بازو
دکتر محمد نژاد حسینیان
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل  

دکتر محمد نژاد حسینیان
درد
دکتر محمد نژاد حسینیان
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل