دکتر محمد نژاد حسینیان
دکتر محمد نژاد حسینیان
تهران
شماره نظام : 150893
مشاوره متنی 30,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 11 ساعت
مشاوره ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۹۴
متخصص ارتوپدی
۱۳۹۸
دارای بورد تخصصی