دکتر عسگری رضانژاد امیردهی
دکتر عسگری رضانژاد امیردهی
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ ویتره ورتین سگمان خلفی
تهران
شماره نظام : 60531
خدمات قابل ارائه توسط دکتر عسگری رضانژاد امیردهی
درمان نزدیک بینی چشم
درمان تنبلی چشم
درمان انتروپیون
درمان گل مژه
درمان ناخنک چشم
درمان آب سیاه چشم
درمان پارگی پرده شبکیه
درمان انحراف چشم
درمان انسداد مجرای اشکی
درمان آب مروارید
درمان پیرچشمی
درمان آستیگمات چشم
درمان دوربینی چشم
درمان نیستاگموس مادرزادی