دکتر زهرا مقصودی

دکتر زهرا مقصودی

دکترای تغذیه و رژیم درمانی در اصفهان
صدور نسخه الکترونیک:
بیمه تامین اجتماعی
بیمه سلامت همگانی

مطب دکتر مقصودی

اصفهان، خیابان شریف واقفی، تقاطع خیابان ابوالحسن اصفهانی، ساختمان پاراتیکا، طبقه دوم

****09016190 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه ها و دوشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 16:30 تا ساعت 20:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد