دکتر زهرا مقصودی
دکتر زهرا مقصودی
دکترای تغذیه و رژیم درمانی
اصفهان
شماره نظام : 890
اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

مطب دکتر مقصودی

اصفهان، خیابان شریف واقفی، تقاطع خیابان ابوالحسن اصفهانی، ساختمان پاراتیکا، طبقه دوم

09016190819

شنبه ها و دوشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 16:30 تا ساعت 20:00

آخرین سوالات دکتر مقصودی
مجموع 3 مورد.
دکتر زهرا مقصودی
رژیم سنگ کیسه صفری
دکتر زهرا مقصودی
دکترای تغذیه و رژیم درمانی
دکترای تغذیه و رژیم درمان...

دکتر زهرا مقصودی
افزایش وزن
دکتر زهرا مقصودی
دکترای تغذیه و رژیم درمانی
دکترای تغذیه و رژیم درمان...

دکتر زهرا مقصودی
وعده های غذایی
دکتر زهرا مقصودی
دکترای تغذیه و رژیم درمانی
دکترای تغذیه و رژیم درمان...